beslenme bozukluğu

beslenme bozukluğu

a. Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması.


beslenme bozukluğu İng. malnutrition, nutritional disorder

Çocukların ve gençlerin olağan büyümelerine, toplumsal ve akademik gelişmelerine engel olan ve beslenme ya da sindirim yetersizliği sonucu ortaya çıkan durum.


beslenme bozukluğu İng. malnutrition

Malnutrisyon.


beslenme bozukluğu için benzer kelimeler


beslenme bozukluğu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', ' ', 'b', 'o', 'z', 'u', 'k', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
beslenme bozukluğu kelimesinin tersten yazılışı uğulkuzob emnelseb diziliminde gösterilir.