beslenme

beslenme

a. Vücut için gerekli besin maddelerini alma.


beslenme Fr. Alimantation
beslenme İng. nutrition, alimentation

Besin maddesinin canlı tarafından yutulması, sindirilmesi, damarlarla kullanılacakları yerlere taşınması ve sonunda organizma tarafından kullanılacak hâle getirilmesi. Alimentasyon, nütrisyon.


beslenme Osm. tagdiye, tagaddi

(besi) (botanik, zooloji)


beslenme

bk. besleme.


beslenme İng. nutrition

Besin maddelerinin canlı organizmaya alınmasıyla atık maddelerin vücuttan atılmasına kadar geçen süre içinde uğradığı, mekanik, fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal olayların bütünü, alimentasyon.


beslenme İng. nutrition

Canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini dışardan sağlamaları ve kullanmaları faaliyeti.


beslenme İng. nutrition, alimentation

(karşılık: nutrisyon, alimentasyon), (Lat. nutrire = beslenmek, Lat. alere = beslenmek): Besin maddesinin canlı tarafından yutulması, sindirilmesi, bağırsaklardan geçip kan ve lenf ile kullanılacakları yerlere taşınması ve sonunda asimlasyonu olayı.


beslenme için benzer kelimeler


beslenme, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
beslenme kelimesinin tersten yazılışı emnelseb diziliminde gösterilir.