beta parçacıkları

beta parçacıkları İng. beta particle

Radyonüklidlerdeki nötron fazlalığından oluşan ve radyonükleidlerden yayılan, yapı ve özellik olarak elektrona benzeyen ancak atom çekirdeğinden oluşan yüksek enerjili negatif yüklü elektronlar.


beta parçacıkları için benzer kelimeler


beta parçacıkları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
beta parçacıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıcaçrap ateb diziliminde gösterilir.