alfa parçacıkları

alfa parçacıkları İng. alpha particle

Radyonüklidlerden yayınlanan iki proton ve iki nötrondan oluşan bir helyum atomunun çekirdeği.


alfa parçacıkları için benzer kelimeler


alfa parçacıkları, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'f', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
alfa parçacıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkıcaçrap afla diziliminde gösterilir.