betili sanat

betili sanat

a. Doğanın görünen biçimlerini işleyen sanat, figüratif sanat.


betili sanat Alm. figurative Kunst

Doğanın görünen biçimlerini ele alıp işleyen sanat.


betili sanat için benzer kelimeler


betili sanat, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 't', 'i', 'l', 'i', ' ', 's', 'a', 'n', 'a', 't', şeklindedir.
betili sanat kelimesinin tersten yazılışı tanas iliteb diziliminde gösterilir.