beyincik tuluk

beyincik tuluk Fr. parencéphalocèle

beyincik tuluk için benzer kelimeler


beyincik tuluk, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', 'c', 'i', 'k', ' ', 't', 'u', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
beyincik tuluk kelimesinin tersten yazılışı kulut kicniyeb diziliminde gösterilir.