tuluk gibi

tuluk gibi

Şişman.


tuluk gibi için benzer kelimeler


tuluk gibi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'l', 'u', 'k', ' ', 'g', 'i', 'b', 'i', şeklindedir.
tuluk gibi kelimesinin tersten yazılışı ibig kulut diziliminde gösterilir.