tuluk imi

tuluk imi Fr. Ballon (signe du) (Nothnagel)

tuluk imi için benzer kelimeler


tuluk imi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'u', 'l', 'u', 'k', ' ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
tuluk imi kelimesinin tersten yazılışı imi kulut diziliminde gösterilir.