akıllı tırnak imi

akıllı tırnak imi İng. smart quotation mark

akıllı tırnak imi için benzer kelimeler


akıllı tırnak imi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 't', 'ı', 'r', 'n', 'a', 'k', ' ', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
akıllı tırnak imi kelimesinin tersten yazılışı imi kanrıt ıllıka diziliminde gösterilir.