biçimsizlik korkusu

biçimsizlik korkusu Fr. Dysmorphophobie

biçimsizlik korkusu için benzer kelimeler


biçimsizlik korkusu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', 's', 'i', 'z', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
biçimsizlik korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok kilzismiçib diziliminde gösterilir.