ağrı korkusu

ağrı korkusu Fr. Algophobie

ağrı korkusu için benzer kelimeler


ağrı korkusu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'r', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ağrı korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok ırğa diziliminde gösterilir.