besi korkusu

besi korkusu Fr. Sitiophobie

besi korkusu için benzer kelimeler


besi korkusu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 's', 'i', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
besi korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok iseb diziliminde gösterilir.