ateş korkusu

ateş korkusu Fr. pyrophobie

ateş korkusu için benzer kelimeler


ateş korkusu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'e', 'ş', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ateş korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok şeta diziliminde gösterilir.