alan korkusu

alan korkusu

a. tıp Bazı kişilerin alan, park, sokak vb. açık alanlarda duydukları ürkeklik hastalığı, meydan korkusu, agorafobi.


alan korkusu Fr. Agoraphobie
alan korkusu Fr. Kénophobie

alan korkusu için benzer kelimeler


alan korkusu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
alan korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok nala diziliminde gösterilir.