ağı korkusu

ağı korkusu Fr. İophobie

ağı korkusu için benzer kelimeler


ağı korkusu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
ağı korkusu kelimesinin tersten yazılışı usukrok ığa diziliminde gösterilir.