bilgi yordam alanı

bilgi yordam alanı İng. stub area

bilgi yordam alanı için benzer kelimeler


bilgi yordam alanı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bilgi yordam alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala madroy iglib diziliminde gösterilir.