çatı yordam

çatı yordam İng. skeletal routine

Genel amaçlı bir yordamın, kullanım sırasında verilecek parametrelerle tamamlanacak eksiklikleri bulunan komutlar takımı.


çatı yordam için benzer kelimeler


çatı yordam, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'a', 't', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
çatı yordam kelimesinin tersten yazılışı madroy ıtaç diziliminde gösterilir.