alt yordam

alt yordam İng. subroutine

alt yordam için benzer kelimeler


alt yordam, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
alt yordam kelimesinin tersten yazılışı madroy tla diziliminde gösterilir.