dolaylı yordam

dolaylı yordam İng. indirect technique

Bilgi istenen kişilerle işbirliği ve içtenlik sağlamanın güç olduğu konu ya da durumlarda güvenilir ve derinliğine bilgiler elde etmek üzere başvurulan, yanıtlayıcıdan zorlayıcı bir yapıda olmayan uyarıcı bir duruma anlam verip onu yorumlayarak kendini açıklamasını isteyen yordam, bk. dolaysız yordam.


dolaylı yordam için benzer kelimeler


dolaylı yordam, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'y', 'l', 'ı', ' ', 'y', 'o', 'r', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
dolaylı yordam kelimesinin tersten yazılışı madroy ılyalod diziliminde gösterilir.