bilinç akışı

bilinç akışı

a. 1. Düşüncelerin arka arkaya birbirini izlemesi. 2. ed. Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzından yansıtılması.


bilinç akışı için benzer kelimeler


bilinç akışı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'i', 'n', 'ç', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
bilinç akışı kelimesinin tersten yazılışı ışıka çnilib diziliminde gösterilir.