bilinç akışı romanı

bilinç akışı romanı İng. Stream of consciousness novel

Sözle dışarıya vurulan fikir ve duyguları ve onlarla birlikte içten geçenleri de bir arada alarak bilinç akışını kesiksiz ve eksiksiz bir şekilde anlatan, yirminci yüzyıl roman türü.


bilinç akışı romanı için benzer kelimeler


bilinç akışı romanı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'i', 'n', 'ç', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'r', 'o', 'm', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
bilinç akışı romanı kelimesinin tersten yazılışı ınamor ışıka çnilib diziliminde gösterilir.