bilgi akışı

bilgi akışı İng. information flow

Piyasaya ilişkin her türlü bilginin karar birimleri arasındaki dolaşımı.


bilgi akışı için benzer kelimeler


bilgi akışı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'l', 'g', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
bilgi akışı kelimesinin tersten yazılışı ışıka iglib diziliminde gösterilir.