eksi nakit akışı

eksi nakit akışı İng. negative cash flow

Gelirin harcamaları aştığı durum.


eksi nakit akışı için benzer kelimeler


eksi nakit akışı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', ' ', 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
eksi nakit akışı kelimesinin tersten yazılışı ışıka tikan iske diziliminde gösterilir.