nakit akışı

nakit akışı

bk. nakit akımı


nakit akışı için benzer kelimeler


nakit akışı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
nakit akışı kelimesinin tersten yazılışı ışıka tikan diziliminde gösterilir.