negatif nakit akışı

negatif nakit akışı

bk. eksi nakit akışı


negatif nakit akışı için benzer kelimeler


negatif nakit akışı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'e', 'g', 'a', 't', 'i', 'f', ' ', 'n', 'a', 'k', 'i', 't', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', 'ı', şeklindedir.
negatif nakit akışı kelimesinin tersten yazılışı ışıka tikan fitagen diziliminde gösterilir.