bırakılmış büklüm

bırakılmış büklüm

bk. akmaz.


bırakılmış büklüm için benzer kelimeler


bırakılmış büklüm, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'b', 'ü', 'k', 'l', 'ü', 'm', şeklindedir.
bırakılmış büklüm kelimesinin tersten yazılışı mülküb şımlıkarıb diziliminde gösterilir.