bırakılmış

bırakılmış İng. obsolete

Artık kullanılmıyan (kelime). (BIRAKILMIŞLIK, Obsoletisme).


bırakılmış için benzer kelimeler


bırakılmış, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', şeklindedir.
bırakılmış kelimesinin tersten yazılışı şımlıkarıb diziliminde gösterilir.