bırakılmış marka

bırakılmış marka İng. abandoned mark

Çeşitli nedenlerle kullanılmayan marka.


bırakılmış marka için benzer kelimeler


bırakılmış marka, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'm', 'a', 'r', 'k', 'a', şeklindedir.
bırakılmış marka kelimesinin tersten yazılışı akram şımlıkarıb diziliminde gösterilir.