geri bırakılmış ülke

geri bırakılmış ülke

bk. gelişmemiş üike.


geri bırakılmış ülke için benzer kelimeler


geri bırakılmış ülke, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'l', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 'ü', 'l', 'k', 'e', şeklindedir.
geri bırakılmış ülke kelimesinin tersten yazılışı eklü şımlıkarıb ireg diziliminde gösterilir.