birimli nicel değişken

birimli nicel değişken İng. cardinally defined quantitative variable

Yıl, TL., metre, kilogram gibi belli sayıda birim içeren ya da bir ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilebilen Ve bu özellikleriyle sayı kurallarına göre işlenebilen değişken, bk. nicel değişken, sayı dizgesi.


birimli nicel değişken için benzer kelimeler


birimli nicel değişken, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 'l', 'i', ' ', 'n', 'i', 'c', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', şeklindedir.
birimli nicel değişken kelimesinin tersten yazılışı nekşiğed lecin ilmirib diziliminde gösterilir.