birimsel benzer dizeyler

birimsel benzer dizeyler İng. unitary similar matrices

(…)eşitliğini gerçekleyen bir U birimsel dizeyi var olacak biçimde n inci basamaktan A, B dördül dizeyleri.


birimsel benzer dizeyler için benzer kelimeler


birimsel benzer dizeyler, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'b', 'e', 'n', 'z', 'e', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
birimsel benzer dizeyler kelimesinin tersten yazılışı relyezid rezneb lesmirib diziliminde gösterilir.