birinci derecede likidite katsayısı

birinci derecede likidite katsayısı İng. first - degree liquidity assets coefficient, coefficient of immediate liquidity

Para ve çekle veya kredi kartlarıyla kullanılabilen hesaplar, seyahat çekleri gibi anında paraya çevrilebilir ödeme kabiliyeti yüksek taşınır değerler toplamının kısa vadeli yükümlülüklere oranı.


birinci derecede likidite katsayısı için benzer kelimeler


birinci derecede likidite katsayısı, 35 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'd', 'e', ' ', 'l', 'i', 'k', 'i', 'd', 'i', 't', 'e', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
birinci derecede likidite katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak etidikil edecered icnirib diziliminde gösterilir.