birinci dünya ülkeleri

birinci dünya ülkeleri İng. first world countries, first world

Amerika, Japonya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya gibi gelişmiş kapitalist ülkeler. krş. ikinci dünya ülkeleri, üçüncü dünya ülkeleri, dördüncü dünya ülkeleri


birinci dünya ülkeleri için benzer kelimeler


birinci dünya ülkeleri, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'd', 'ü', 'n', 'y', 'a', ' ', 'ü', 'l', 'k', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
birinci dünya ülkeleri kelimesinin tersten yazılışı ireleklü aynüd icnirib diziliminde gösterilir.