birinci Tales bağıntısı

birinci Tales bağıntısı Fr. première relation de Thales

(matematik)


birinci Tales bağıntısı için benzer kelimeler


birinci Tales bağıntısı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'T', 'a', 'l', 'e', 's', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'n', 't', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
birinci Tales bağıntısı kelimesinin tersten yazılışı ısıtnığab selaT icnirib diziliminde gösterilir.