birle

birle

Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği birle ağabeyim sigarayı atar.


birle

İle.


birle için benzer kelimeler


birle, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', şeklindedir.
birle kelimesinin tersten yazılışı elrib diziliminde gösterilir.