birleşik tuş

birleşik tuş İng. combination key
birleşik tuş İng. composite key

birleşik tuş için benzer kelimeler


birleşik tuş, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 't', 'u', 'ş', şeklindedir.
birleşik tuş kelimesinin tersten yazılışı şut kişelrib diziliminde gösterilir.