birli tikel-evetleme

birli tikel-evetleme İng. 1-place disjunction

Anaeklemi (...) tikel-evetleme eklemi olan bileşik önerme. || Birli tikel-evetleme ile birli evetleme eşdeğer eklemlerdir. (…) olduğundan, her yalınç önerme bir birli tikel-evetleme ile eşdeğerdir. Ancak p gibi bir yalınç önermenin (…) bileşik önermesi ile eşdeğer olması p nin kendisinin bileşik olmasını gerektirmez.


birli tikel-evetleme için benzer kelimeler


birli tikel-evetleme, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', ' ', 't', 'i', 'k', 'e', 'l', '-', 'e', 'v', 'e', 't', 'l', 'e', 'm', 'e', şeklindedir.
birli tikel-evetleme kelimesinin tersten yazılışı emelteve-lekit ilrib diziliminde gösterilir.