birli yüklemli yasal biçim

birli yüklemli yasal biçim İng. monadic canonical form

Anabileşenleri birliyüklemli kurucu bileşenler olan n-li tikel-evetleme. || Birli-yüklemli yasal biçimin tutarsızlığının gerekli-yeterli koşulu, her anabileşeninin tutarsız olmasıdır. Örn. (…)


birli yüklemli yasal biçim için benzer kelimeler


birli yüklemli yasal biçim, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', ' ', 'y', 'ü', 'k', 'l', 'e', 'm', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'i', 'ç', 'i', 'm', şeklindedir.
birli yüklemli yasal biçim kelimesinin tersten yazılışı miçib lasay ilmelküy ilrib diziliminde gösterilir.