birlikte çevirim

birlikte çevirim İng. single-system sound recording

Sinema Ses ile resmin aynı anda, aynı kuşak üzerine alınması. Ayrı çevirimin karşıtı.


birlikte çevirim için benzer kelimeler


birlikte çevirim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', 't', 'e', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
birlikte çevirim kelimesinin tersten yazılışı miriveç etkilrib diziliminde gösterilir.