bitki bitleri

bitki bitleri

ç. a. hay. b. Bitkiler üzerinde yaşayan, kırmız böceği, ağaç biti, çiçek, fidan vb. gibi böceklerin ortak adı.


bitki bitleri İng. plant lice

Yaprakbitlerini, kabuklubitleri ve unlu bitleri içine alan eşkanatlılar topluluğu.


bitki bitleri Osm. nebatat bitleri

(zooloji)


bitki bitleri, yaprak bitleri Fr. pucérons

(zooloji)


bitki bitleri için benzer kelimeler


bitki bitleri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 'b', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
bitki bitleri kelimesinin tersten yazılışı ireltib iktib diziliminde gösterilir.