bitki fizyolojisi

bitki fizyolojisi Osm. nebatat fizyolojisi

(botanik)


bitki fizyolojisi için benzer kelimeler


bitki fizyolojisi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 'f', 'i', 'z', 'y', 'o', 'l', 'o', 'j', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
bitki fizyolojisi kelimesinin tersten yazılışı isijoloyzif iktib diziliminde gösterilir.