bitki topluluğu

bitki topluluğu

a. bit. b. Benzer doğal olaylara ve yaşama koşullarına uymuş, belirli bir görünüş almış bitkilerin tümü.


bitki topluluğu İng. plant association

Yeryüzünün belli bir bölgesinde, az çok ortak doğal koşullar altında gelişen ve yaşayan bitkilerin oluşturduğu topluluk.


bitki topluluğu için benzer kelimeler


bitki topluluğu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'u', 'l', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
bitki topluluğu kelimesinin tersten yazılışı uğululpot iktib diziliminde gösterilir.