bitkisel depo hastalıkları

bitkisel depo hastalıkları İng. plant based storage diseases

Geviş getiren hayvanlarda, kimi bitkilerin içerdiği swainsonine adlı alkaloidin, alfa-mannosidaz adlı lizozomal enzimi baskılaması sonucu, beyinde sinir hücrelerinin lizozomlarında iç kaynaklı polimerik maddelerin birikmesiyle belirgin özel bir hastalık grubu.


bitkisel depo hastalıkları için benzer kelimeler


bitkisel depo hastalıkları, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 't', 'k', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'p', 'o', ' ', 'h', 'a', 's', 't', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
bitkisel depo hastalıkları kelimesinin tersten yazılışı ıralkılatsah oped lesiktib diziliminde gösterilir.