biyotik potansiyel

biyotik potansiyel İng. biotic potential

Bir populasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların da en yüksek düzeyde olması sonucu populasyonun en çok artma oranı.


biyotik potansiyel İng. biotic potential

Ölümlerin en az, çoğalmaların en fazla olması sonucu nüfusun en çok artması durumu.


biyotik potansiyel İng. biotic potantial

Bir popülasyonda ölümlerin en az, çoğalmaların da en yüksek düzeyde olması sonucu popülasyonun artma oranı.


biyotik potansiyel İng. biotic potential

Türlerin üreme potansiyeli.


biyotik potansiyel için benzer kelimeler


biyotik potansiyel, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'y', 'o', 't', 'i', 'k', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
biyotik potansiyel kelimesinin tersten yazılışı leyisnatop kitoyib diziliminde gösterilir.