durgun potansiyel

durgun potansiyel İng. resting potential

Bir hücrenin nörotransmitter ya da herhangi bir sinyal ile uyarılmaksızın ve faaliyet potansiyeli olmaksızın zardaki elektrik potansiyeli.


durgun potansiyel için benzer kelimeler


durgun potansiyel, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'g', 'u', 'n', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', şeklindedir.
durgun potansiyel kelimesinin tersten yazılışı leyisnatop nugrud diziliminde gösterilir.