boy boy

boy boy

sf. Çeşitli büyüklük ve nitelikte: “Dağlar önünde boy boy, güneş gözümde tel tel.” -Ö. B. Uşaklı.


boy boy için benzer kelimeler


boy boy, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', ' ', 'b', 'o', 'y', şeklindedir.
boy boy kelimesinin tersten yazılışı yob yob diziliminde gösterilir.