boyuna dalga treni

boyuna dalga treni Fr. train d'ondes longitudinal

(fizik)


boyuna dalga treni için benzer kelimeler


boyuna dalga treni, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'a', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', ' ', 't', 'r', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
boyuna dalga treni kelimesinin tersten yazılışı inert aglad anuyob diziliminde gösterilir.