boyunsal-pazısal

boyunsal-pazısal Fr. Cervico-brachial

boyunsal-pazısal için benzer kelimeler


boyunsal-pazısal, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 's', 'a', 'l', '-', 'p', 'a', 'z', 'ı', 's', 'a', 'l', şeklindedir.
boyunsal-pazısal kelimesinin tersten yazılışı lasızap-lasnuyob diziliminde gösterilir.