buharlaşma gizli ısısı

buharlaşma gizli ısısı İng. evaporation confidental heat

Bir maddenin kendi kaynama noktasında bir kilosunu kaynatmak için gereken ısı miktarı.


buharlaşma gizli ısısı için benzer kelimeler


buharlaşma gizli ısısı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'g', 'i', 'z', 'l', 'i', ' ', 'ı', 's', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
buharlaşma gizli ısısı kelimesinin tersten yazılışı ısısı ilzig amşalrahub diziliminde gösterilir.