buharlaşma

buharlaşma

a. Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur.


buharlaşma İng. evaporation, evatransporation

Toprak yüzeyindeki suyun buharlaşması ve toprak üzerinde yetişen bitkilerin terlemesi (transpirasyon) ile su kaybı. Evaporasyon, evatransporasyon.


buharlaşma İng. vaporisation

Bir özdeğin, kimyasal yapısında değişiklik olmaksızın sıvı evrenden gaz evreye geçmesi.


buharlaşma İng. vaporization

Bir maddenin kimyasal bir değişme olmaksızın sıvı halden buhar haline geçmesi.


buharlaşma

bk. buğulaşma.


buharlaşma İng. evaporation

Suyun veya diğer sıvı maddelerin gaz hâline dönüşmesi, evaporasyon.


buharlaşma İng. evaporation

Katı veya sıvı maddelerin yapısında bulunan su veya herhangi bir bileşenin ısı değişikliği nedeniyle gaz hâline geçmesi.


buharlaşma için benzer kelimeler


buharlaşma, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'h', 'a', 'r', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', şeklindedir.
buharlaşma kelimesinin tersten yazılışı amşalrahub diziliminde gösterilir.